Chưa được phân loại

S1, E1: Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà tổ chức

Phần 1: Tập 1 Ai cũng có thể là nhà tổ chức Ai cũng có thể là nhà tổ chức có sự tham gia của Brenda Flores với Raíces ở Stanfield, Umatilla County, Juan Navarro với Here to stay in mid-Willamette Valley, và Monica Pearson với Bờ biển Bắc Oregon không thể chia cắt ở Astoria, Hạt Clatsop. Chúng tôi đã nói chuyện với từng người trong số họ về công việc của họ đối với người di cư…

Đọc thêm

Đoạn phim giới thiệu

Đoạn giới thiệu Rễ Rễ Nông thôn, do Dự án Tổ chức Nông thôn sản xuất, là một chương trình phát thanh và podcast hàng tháng được tạo ra bởi và dành cho những người dân nông thôn Oregon, những người đang sáng tạo và can đảm xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ hơn và sôi nổi hơn vì một nền dân chủ công bằng. Đăng ký nơi bạn nghe podcast và liên hệ với đài phát thanh cộng đồng của bạn để hỏi họ…

Đọc thêm
Tiếng Việt