Đóng góp cho Podcast Rễ nông thôn

Chúng tôi cam kết giữ cho tất cả mọi người có thể truy cập podcast này. Hỗ trợ của bạn làm cho điều đó có thể.

Các khoản đóng góp của bạn tài trợ cho sản xuất và công nghệ, chi phí đi lại cho các cuộc phỏng vấn và thời gian của nhân viên nòng cốt để điều phối công việc này và chia sẻ các chiến lược tổ chức trên khắp các cộng đồng nông thôn.

Rễ nông thôn trỗi dậy được tạo ra bởi Dự án tổ chức nông thôn. Tất cả các khoản đóng góp để hỗ trợ Podcast Rễ Rễ Nông Thôn đều được khấu trừ thuế.

Tiếng Việt