tập phim

S1, E1: Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà tổ chức

Phần 1: Tập 1 Ai cũng có thể là nhà tổ chức Ai cũng có thể là nhà tổ chức có sự tham gia của Brenda Flores với Raíces ở Stanfield, Umatilla County, Juan Navarro với Here to stay in mid-Willamette Valley, và Monica Pearson với Bờ biển Bắc Oregon không thể chia cắt ở Astoria, Hạt Clatsop. Chúng tôi đã nói chuyện với từng người trong số họ về công việc của họ đối với người di cư…

Đọc thêm
Tiếng Việt